VELKOMMEN TIL VVS NORGE

VVS Norge ble etablert februar 2018 og er et norsk aksjeselskap og konsern hvis formål er å drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på strømlinjeforming av faghandelsvirksomhet. 
Dette for å bedre konkurransekraften både på drifts-, kompetanse-, innkjøps-, og varestrømsiden for respektive datterselskaper/forretningsenheter i privat og proff markedet.

VVS Norge eier i dag datterselskapene Comfort-Kjeden AS og Bademiljø AS, som begge har egne kjedekonsepter hhv Comfort og Bademilø. Kjedene driver faghandelsvirksomhet innen VVS, VA, ventilasjon og sprinkelarbeid.

LES MER… 
samfunnsansvar.png

Vårt samfunnsansvar

Vi skal ha fokus på bærekraftig verdikjede gjennom å redusere vårt klima og miljøavtrykk. Samtidig skal vi tilrettelegge for et mangfoldig arbeidsliv og lokal arbeidskraft. Vi skal styrke og sikre kvalitet i faget.