Styret i VVS Norge er representert ved medeierbedriftene

Om oss

VVS Norge har et konsernstyre som er representert ved medeierbedriftene. Denne velges og vedtas av konsernets generalforsamling. Styret i VVS Norge er underlagt de formelle krav som loven stiller, og arbeider etter vedtatt instruks som definerer styrets ansvarsområder.

Styret er blant annet ansvarlig for konsernets eierstyring og selskapsledelse. Konsernet strategiske utvikling skjer i et samspill mellom styret og konsernledelsen, men hvor den endelige beslutningen vedtas av styret. Ved større endringer utover styrets mandat, er det konsernets general forsamling som vedtar eventuelle endringer.

Eierstyring og selskapsledelse

VVS Norge er opptatt av god virksomhetsstyring. Integritet og etisk standard i alle ledd av konsernets virksomhet er av vesentlig betydning for opprettholdelse av konsernets tillit og omdømme. Samtidig skal vi til enhver tid følge gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som utgis av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), og regnskapslovens § 3-3b.

Les mer om deres anbefaling.

Dette er styret i VVS Norge AS

Tom Andersen

Styreleder (Ekstern)

Lefdahl Installasjon AS​

Kristin Kjebekk Aas​

Styremedlem

Bademiljø
Ragnar Aas AS

Evje

Jan Tore Halstadtrø

Styremedlem

Comfort
Stjørdal Rør AS

Stjørdal

 

Lars Arne Kvarberg

Styremedlem

VVS Norge Prosjekt
Asbjørn Nordsveen AS

Brummundal

Georg Gran

Styremedlem

VVS Norge Prosjekt
Gran VVS AS

Revetal

Åsmund Brekke

Styremedlem

Bademiljø
Mester Rør AS

Kongsberg

Ruben Åsheim

Styremedlem

Comfort
Comfort Alta

Alta