PERSONVERNERKLÆRING FOR VVS NORGE AS

1. Behandling av personopplysninger i VVS NORGE AS.
Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss vil VVS NORGE AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er
VVS NORGE AS
v/ Lyna Tran
Org.nr. 977 049 792

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte firmapost@vvsnorge.no

2. Hva slags informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: Ved henvendelser som kommer inn til oss lagres navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

Dersom du er i kontakt med oss i profesjonelt øyemed gjelder også følgende: 

a) Dersom du er i kontakt med oss vedrørende jobb, engasjements oppdrag, representasjon eller lignende, vil vi lagre kontaktinformasjon knyttet til deg, samtinformasjon om bakgrunn, kompetanse, krav om godtgjørelse og annen informasjon som er relevant i tilknytning til oppdraget.

b) Ved henvendelser til oss:
Ved henvendelser behøver vi din kontaktinformasjon for best mulig kunne bistå deg med det du lurer på. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesse avveining, hvor evt. overdragelse av personopplysninger til tredjeparter kan være hensiktsmessig for å ivareta våre forretningsmessige interesser.

c) Kontaktinformasjon for profesjonelle: 
Vi lagrer informasjon er for å kunne vurdere behov og kontakte deg igjen dersom vi ønsker å benytte dine tjenester på et senere tidspunkt. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesse avveining.

3. Utlevering og innhenting av personopplysninger til og fra andre
I noen tilfeller vil det være nødvendig å utlevere personopplysninger til leverandører av tjenester, f.eks. innen IT- og skytjenester. 

4. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til lyna.tran@vvsnorge.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss ved å rette en henvendelse til firmapost@vvsnorge.no

6. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

7. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.