VISJON & VERDIER

flower_hand.png

Innovativ

Vi skal være innovative, nyskapende og kontinuerlig se etter nye perspektiver på ting. Vi skal gå foran og være i front og skape endringer til beste for våre medlemmer, kunder, bransjen og samfunnet.

Lønnsomhetsfokusert

Alt vi gjør handler om å skape verdier. Vi skal til en hver til jobbe for å skape det beste resultatet for alle.

 

Vår visjon

Vi skal være førstevalget for rørleggeren.

Våre verdier

Våre verdier står sentralt og påvirker hvordan vi forholder oss til kunder, samarbeidspartnere, kolleger.

Tydelig

Vi skal være åpen og tydelig i all kommunikasjon. Våre medlemmer, samarbeidspartnere og kunder skal aldri være i tvil og alltid føle seg trygge på det vi leverer av tjenester og varer.