VVS Norge ble etablert februar 2018 og er et norsk aksjeselskap og konsern hvis formål er å drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på strømlinjeforming av faghandelsvirksomhet. Dette for å bedre konkurransekraften både på drifts-, kompetanse-, innkjøps-, og varestrømsiden for respektive datterselskaper/forretningsenheter i privat og proff markedet.

VVS Norge eier i dag datterselskapene Comfort-Kjeden AS og Bademiljø AS, som begge har egne kjedekonsepter hhv Comfort og Bademiljø. Kjedene driver faghandelsvirksomhet innen VVS, VA, ventilasjon og sprinkelarbeid.

Kjedekonseptene administreres, driftes og markedsføres av kjedene selv, og de ulike kjedekonseptene som til enhver tid måtte inngå i konsernet, skal drive i konkurranse med hverandre.

rorlegger2.png

VVS Norge er til for våre medlemmer og kunder

Sammen med kjedeadministrasjonen i våre kjeder skal VVS Norge ivareta sentrale fellesoppgaver på vegne av medlemmene.

VVS Norge skal sikre konkurransekraft for våre medlemsbedrifter og rørleggere gjennom et integrert partnerskap med grossister og leverandører for å oppnå bransjens beste betingelser.

VVS Norge skal profesjonalisere og skape tydelighet i våre kjedekonsepter.

Vi skal jobbe for at våre kjeder gir den beste kundeopplevelsen. Våre kjeder skal tilby tjenester og produkter med kvalitet og trygghet.

VVS Norge er et medlemseidet selskap. Det betyr at det er våre medlemmer som eier oss. Medeierskapet gir mulighet til å påvirke og til å ta del i overskuddet som skapes. Medlemsbedriftene er selvstendige juridiske enheter med egne organisasjonsnumre. 

Vi skal bidra til å løfte rørleggerfaget og skape en sterkere kultur i VVS-bransjen.