hovedlogo_pms.png
 

HOS OSS FINNER DU FAGFOLK I BUTIKKEN

Bademiljø består av 116 medlemsbedrifter som har butikk/studio i kombinasjon med rørleggervirksomhet.

bademiljo_mann.png

Medlemmene tilbyr generelle rørleggertjenester innen vann, varme og sanitær med ulik grad av spesialisering. I forbrukermarkedsføringen fokuserer vi spesielt på rehabilitering og bygging av bad, hvor butikkonseptet er utviklet som et aktivt hjelpemiddel til salg av bad og baderomløsninger.

Kjeden driver aktiv kompetanseutvikling innen ledelse, salg/butikk/produkter og drift, hvor vårt regionsapparat utgjør et viktig bindeledd og reduserer avstanden mellom servicekontor og medlemmer.

Medlemmene får hjelp til planlegging og etablering av butikker/studioer, samt gis opplæring og tilgang til ulike hjelpemidler som eksempelvis Winner, Cordel, Boligmappa og vår 10-års garantiordning for tette bad.

Dialogen med og informasjonsflyten til medlemmene skjer via aktiv møtevirksomhet, sentralt og lokalt, samt via kommunikasjonsplattformen Motimate og vårt intranett.

Bademiljø har sannsynligvis bransjens beste og mest omfangsrike hjemmesider i tillegg til netthandel og satser aktivt på forbrukerdialog via sosiale medier. Kjeden er godt rigget for medlemsvekst.

VELKOMMEN TIL BADEMILJØ

bademiljo.no