VVS NORGE PROSJEKT

LOKAL VEKST OG ØKT LØNNSOMHET

VVS Norge Prosjekt ble etablert i januar 2021 og har sitt hovedfokus mot prosjektmarkedet. Vi har i dag 24 medlemsbedrifter som planlegger og leverer alt fra mindre detaljer til store tekniske anlegg.