VI LEVERER VANN, VARME OG ENERGI TIL HELE NORGE

Om oss

Våre rørleggere kan faget - dette viser vi gjennom faglig stolthet og ved å alltid levere kvalitet i alle oppdrag.

Våre rørleggerbedrifter gjennomfører små og store prosjekter over hele Norge, både til privatmarkedet og prosjektmarkedet. Variasjonen og spennvidden i våre tjenester er en stor fordel når vi deltar i prosjekter og planlegger og leverer alt fra mindre detaljer til store tekniske rom.

Standard rørleggertjenester

Vi utfører alle typer standard rørleggertjenester for alt fra store næringsbygg til private boliger og hytter. Alt fra montering, reperasjon og levering av VVS-utstyr, WC, armaturer, baderomsmøbler o.l.Vi står samtidig også for nye installasjoner og rehabilitering av eksisterende bygg og anlegg, og leverer alt innen prosjektering, utførelse og dokumentasjon.

Godkjent våtromsleverandør

Bedriftene i VVS Norge kan levere komplette forskriftsmessige våtrom. Vi følger byggeforskriftene og tar aldri snarveier.  Når arbeidene er utført overtar kunde komplett dokumentasjon på alle arbeider som er utført. Dette blir i tillegg lagret i Boligmappa.no, slik at dokumentasjon er lett tilgjengelig ved et eventuelt salg av bolig.

10 års garanti

Det å bygge et nytt bad er en stor investering for de fleste av oss. Da er det trygt å vite at Bademiljø, som de eneste i Norge, garanterer at det nye badet holder tett i 10 år. Garantiordningen gir kunden rettigheter utover den lovbestemte reklamasjonsretten på 5 år og gjelder for konstruksjon og oppbygging av vegger og gulv.

Les mer

Varmeanlegg og kjøling

I de aller fleste industri og næringsbygg, og i mange boligkomplekser, skal det installeres varme og/eller kjøleanlegg. VVS Norges bedrifter prosjekterer og utfører alle typer installasjoner på dette området. Vi er opptatt av å levere energieffektive løsninger som kan gi eiere mest mulig rasjonell drift over tid. Vi leverer også varmepumper og varmesentraler i alle størrelser.

Slokkeanlegg

Kravene til brannsikkerhet blir stadig strengere. VVS Norges bedrifter er godkjente for å installere og vedlikeholde slokkeanlegg. Vi tilbyr alle de mest brukte løsningene i dag:

  • Sprinkleranlegg – våtanlegg
  • Sprinkleranlegg – tørranlegg
  • Sprinkleranlegg – glykolanlegg
  • Vanntåke
  • Skum

 

Vannbehandling

Det aller viktigste for å få et varme/kjøleanlegg til å fungere 100 prosent er faktisk kvaliteten på vannet som sirkulerer i systemet. Det er derfor helt nødvendig å ha kontroll på dette. Bedriftene i VVS Norge kan bistå gjennom å sikre et optimalt anlegg som ikke bidrar til unødvendige økte kostnader over tid. I tillegg kan vi sørge for at drikkevannet møter gjeldende krav. I Norge er det påbudt med årlig legionellakontroll i alle bygg, unntatt private boliger. Installasjoner av legionellasikre anlegg samt årlig kontroll kan bedriftene i VVS Norge bistå med. Vi tilbyr flere ulike løsninger på dette området.

Industriell rørlegging

Flere av våre medlemmer er spesialister på rørleggertjenester innen blant annet matvareindustrien, fiskeforedling og havbruk. Vi kan utføre prefabrikasjon og spesialproduksjon i egne lokaler flere steder i landet.

Forebyggende tiltak (flom, vannskader, brann, mm)

Vær og klima påvirker også tekniske installasjoner i stor grad. Vi kan prosjektere og levere systemer for utvendig overvann og pumpesystemer for kritiske områder.

VMT (VA)

VMT, eller Vann og Miljøteknikk, er et stort område innenfor rørlegging. Bedrifter i VVS Norge kan levere alt innen avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt, nye hovedledninger for vann og avløp, overvannshåndtering samt oljetanker og fettutskillere. Grunnet mer ekstremvær, mer utbygging og flere mennesker er vann og avløpsnettet i dag for lite og gammelt. VMT har dessverre blitt hengende etter og har i dag et stort etterslep på vedlikehold og oppgraderinger og vil trenge store milliard investeringer i nær fremtid og langt frem i tid. Bedrifter i VVS Norge står klare for å hjelpe kommuner og private med oppgradering av  infrastrukturen.

Ventilasjon

Ventilasjon og inneklima er viktig for at du skal ha det godt inne. Dette setter store krav til utstyr og installasjon. Flere av våre medlemmer er fler-faglige, hvor også ventilasjon er en del av leveransene. Disse bedriftene ser dette behovet og tilbyr gode løsninger så akkurat ditt bygg skal få det riktige inneklima som forventes i dag. Videre er ventilasjon en av de største energiforbrukerne i bygg. Derfor er riktig service og vedlikehold og noen ganger oppgraderinger avgjørende for at du hele tiden skal så lav energibruk som mulig.  Ventilasjon er også viktig i boliger. Her tilbys enklere løsning som minimerer vedlikeholdsbehovet og samtidig holder et godt inneklima.

Kvalitetssikring av bygg og infrastruktur​

Alle ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende bedrifter skal ha systemer for å sikre og dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt. VVS Norges bedrifter tilfredsstiller disse kravene i både store og små prosjekter. I tillegg produserer og reviderer bedriftene sine tegninger i ulike typer digitale verktøy, som sikrer høy kvalitet og gode muligheter for samspill med øvrige faggrupper.

Rådgivning

Alle prosjekter bør kvalitetssikres opp mot det som er prosjektert. Utviklingen av produkter og systemer i vår bransje går svært fort. Sammen med entreprenører og konsulenter kan våre bedrifter gi råd for å sikre at de beste løsningene blir valgt på hvert område.

Butikker og showroom

Svært mange av VVS Norges bedrifter har en butikk eller et showroom. I våtromsprosjekter gir dette stor verdi gjennom å vise kunden ulike løsninger. Butikker og showroom benyttes også ved større boligprosjekter for å kunne vise hva som tilbys, og hvilke muligheter kunden har for å gjøre endringer.