VI ER ALLTID PÅ JAKT ETTER NYE SAMARBEIDSPARTNERE

Muligheter

 

Vi i VVS Norge jobber hver dag for å gjøre de beste avtalene med de beste leverandørene, for at vi sammen skal kunne tilby kundene våre de beste løsningene og produktene. Vi forhandler avtaler på vegne av 200 lokalt eide medlemmer, med fokus på fagfeltene VVS, VA og Ventilasjon.

Innkjøp- og kategoriavdelingen vektlegger VVS Norge sine verdier:

Tydelig

Innovativ

Lønnsomhetsfokusert

Vi jobber faktabasert og langsiktig sammen med valgte avtaleleverandører. Gjennom kunnskapsdeling, gode analyser og tallinnsikt vil vi i fellesskap ta de beste beslutningene.

Bærekraft, samfunnsansvar og etisk handel er sterkt forankret hos oss, også i våre avtaleverk. Gjennom samarbeid med våre leverandører vil vi sikre kontinuerlig forbedring gjennom sertifiseringer, innovasjoner og logistikkløsninger. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft og samfunnsansvar her. 

 

Praktisk informasjon:

  • Våre leverandører fakturerer via EHF, og vi målsetter innen kort tid også å benytte EHF ordre. Leverandøren skal legge til rette for at medlemsbedriftene i VVS Norge kan foreta elektroniske bestillinger direkte fra VVS Norge`s valgte driftssystem som for tiden er Cordel.
  • Samarbeidet baseres på betingelsene i FL-VA/VVS/KULDE 2020 eller senere versjoner av denne.
  • Monteringsanvisninger, FDV og øvrig dokumentasjon skal være tilgjengelig på alle produkter, og på et nordisk språk.
  • Samsvarserklæring skal uoppfordret fremlegges VVS Norge for de produkter der dette er påkrevd.
  • Våre leverandører skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Bli leverandør

Har du spørsmål?