Vi skal være rørleggerens førstevalg

Om oss

VVS Norge søker kontinuerlig etter fremtidsrettete og lønnsomme løsninger til beste for våre rørleggerbedrifter, kunder og samarbeidspartnere. Vi skal kontinuerlig se fremover og utvikle oss for å imøtekomme fremtidens krav og behov.

Visjonen er vår retning for fremtiden

Vi skal være rørleggerens førstevalg.

Våre verdier er kjernen i alt vi gjør

Vi tror på et felles sett av verdier som veileder oss og gir oss en felles identitet. Våre verdier setter retningen for vårt forhold til kunder, samarbeidspartnere og kolleger, de definerer vår kultur og er kjernen i alt vi gjør. 

Tydelige

Vi er åpne og tydelige i all kommunikasjon. Våre medlemmer, samarbeids-partnere og kunder skal alltid føle seg trygge på våre leveranser av varer og tjenester​.

Innovative

Vi er innovative og nyskapende. Vi skal kontinuerlig se etter nye og fremtidsrettede løsninger for medlemmer, kunder, bransjen og samfunnet.

Lønnsomhetsfokuserte

Alt vi gjør handler om å skape verdier. Vi skal til enhver tid arbeide for å skape det beste resultatet for våre eiere, ansatte, samarbeidspartnere og kunder.

Våre strategiske fokusområder​

VVS Norge ønsker å sette fotavtrykk i bransjen gjennom å være fremtidsrettet og innovativ. Vi skal kontinuerlig utvikle oss og legge til rette for vekst og lønnsomhet for våre rørleggerbedrifter og samarbeidspartnere, samtidig skal våre kunder alltid stå i fokus.

Miljøendringer, digitalisering og nye kundekrav påvirker både oss og bransjen. VVS Norge skal jobbe for å være i forkant, slik at våre rørleggerbedrifter er rustet til å møte fremtidens krav og endringer på en bærekraftig måte.

Styrke lokal konkurransekraft

Vi skaper verdi og konkurransekraft for våre eiere og medlemmer gjennom attraktive og fremtidsrettede kjedekonsepter, tjenester og markedets beste betingelser.

Med kunden i fokus

Vi skal skape en sømløs og unik kundeopplevelse i alle kanaler. Vi begeistrer og inspirerer våre kunder med faglig kompetanse og kvalitet i tjenester og produkter.

Lønnsom og bærekraftig verdikjede

Vi skaper konkurransefortrinn og fremmer lønnsomhet i hele verdikjeden gjennom strategisk partnerskap, digitalisering og kontinuerlig forbedring av våre forretningsprosesser.

Kompetanse for fremtiden

Vi skal skape en attraktiv arbeidsplass gjennom fokus på mangfold, utvikling av kompetanse for fremtiden og med en organisasjonskultur som alltid er på jakt etter å skape muligheter og forbedringer.