KUNNSKAP SOM HOLDER VANN

Karriere

VVS Norge Akademiet er laget for og sammen med våre rørleggerbedrifter. Vi skal tilby kunnskap som holder vann.

VVS Norge Akademiet - en kilde til kunnskap 

Samfunnet og bransjen er i stadig endring. Kundenes forventninger og krav til våre medarbeidere vil derfor endre seg. VVS Norge Akademiet skal være en kilde til kunnskap og utvikling for medeierbedriftenes eiere og medarbeidere, og vi skal tilby kurs og kompetanseprogram innen fagområder som er relevant og har betydning for medeierbedriftenes drift og virke.

For å sikre at dette skjer gjennomfører vi stadig evalueringer av kursutvalget sammen med våre medlemmer og fagsjefer, og gjennom dette avdekker vi grunnlag for endringer og justeringer.

Når du vokser som menneske, utvikles vi som selskap

Samtidig som vi ønsker å dekke viktige fagområder, så er det også viktig for oss at kursene vi tilbyr virker utviklende på kursdeltakerne personlig. Det å oppleve at arbeidet bidrar til personlig utvikling er et svært viktig kriterium for at medarbeideren skal trives på jobb. I undersøkelser om jobbtilfredshet kommer dette kriteriet ofte blant de 3 viktigste, sammen med sosial trivsel og økonomisk trygghet. Derfor tilstreber vi å velge kursleverandører som ikke bare gir et godt faglig innhold, men som også virker engasjerende og interessante for kursdeltakerne.

Stort faglig tilbud for alle roller

Vi har et stort utvalg av faglige kurs og utdanningsprogrammer. Dette er kun noen av fagområdene vi tilbyr:

  • Tekniske rørfag
  • Prosjektledelse (prosjektledere og BAS)
  • Kontraktsstyring
  • Ledelsesprogrammer
  • Personalledelse
  • Lærlingeprogram
  • Produkt og salg 
  • HMS
  • Bedriftsadministrasjon
  • m.m

Flere av programmene gir også studiepoeng eller sertifiseringsbevis. 

Er du nysgjerrig? Kontakt oss.

Sjur Kjos Sørensen

Leder for VVS Norge Akademiet
vvsnorgeakademiet@vvsnorge.no

Les mer om våre kjedekonsepter

Alle medlemsbedrifter i VVS Norge har tilgang til VVS Norge Akademiet. Er du nysgjerrig på hvilke kjedekonsepter VVS Norge tilbyr? Les mer her. 

VVS Norge Prosjekt

Konsept for bedrifter med hovedfokus mot prosjektmarkedet.

Les mer om VVS Norge Prosjekt

Butikkkonsepter

VVS Norge har to butikk konsepter mot privatmarkedet, Bademiljø og Comfort.

Les mer om Bademiljø og Comfort

VVS Norge Partner

Konsept for små og mellomstore rørleggerbedrifter uten butikk

Les mer om VVS Norge Partner