Bli lærling hos våre rørleggerbedrifter​

Karriere

Flere av våre bedrifter tar i mot lærlinger. Dersom du ønsker å søke lærlingeplass hos en av våre medlemsbedrifter kan du ta kontakt med oss. Du kan sende en henvendelse direkte mot våre medlemsbedrifter eller du kan sende en mail til oss sentralt og vi vil bistå deg i å komme i kontakt med ønsket bedrift. Send oss gjerne en mail hvor du forteller litt om deg selv og hvor du ønsker lærlingplass.

Vår epost adresse: firmapost@vvsnorge.no

Dersom du ønsker å ta direkte kontakt med våre bedrifter kan du søke bedrifter i ditt fylke på bademilljo.no eller comfort.no

Norge trenger flere rørleggere​

Rørleggerbransjen har store muligheter for den som ønsker en god og utviklende jobb. Det er et veldig stort behov for flere rørleggere i Norge, og behovet ser ut til å øke år for år. Rørleggerbransjen er en av bransjene i byggenæringen som har størst mangel på kvalifisert arbeidskraft, og det trengs 700 nye rørleggere hvert år for å dekke behovet. Det største behovet er i de store byene, hvor de også tar inn flest lærlinger, men også på småsteder over hele landet trengs det flere rørleggere.

Hvordan bli rørlegger?

Det finnes mange ulike måter man kan bli rørlegger på. Den mest vanlige er via videregående skole. Da går du vanligvis to år på skolen, jobbe to og et halvt år som lærling, og deretter avlegger svenneprøven. Du starter på VG1 Bygg- og anleggsteknikk, før du velger VG2 Rørfag. Det er også mulig å kun gå ett år på skolen og ta en lenger læretid, eller gå rett ut i lære etter ungdomsskolen.

Ta kontakt med ditt lokale opplæringskontor for å velge løsning som passer best for deg og din livssituasjon.

Les mer

Det er aldri for sent å ombestemme seg - bli voksenlærling

Vi har mange rørleggere som har blitt rørlegger i voksen alder. Det er derfor aldri for sent å omskolere seg. Det er mulig å bli rørlegger uten å måtte gå veien om videregående skole. 

Er du nysgjerring på hvordan dette kan gjøres?  les mer på linken nedenfor. 

les mer

Lærling i VVS Norge

Som lærling i en av VVS Norges medlemsbedrifter blir du invitert til å delta i VVS Norges lærlingeprogram «Lærling i VVS Norge». Dette er en serie fysiske samlinger hvor lærlinger fra flere bedrifter møtes for å dele erfaringer, bygge nettverk og få ny kunnskap. Programmet er et tillegg til den ordinære utdannelsen.

Martine Kristiansen, fra B&O Forberg, er én av lærlingene som har deltatt i programmet, og hun uttaler følgende: «Det er veldig fint at vi har en arena hvor vi kan treffe lærlinger fra andre bedrifter, og dele erfaringer og bygge samhold oss imellom. Når vi samtidig opplever å lære noe som er interessant og som ikke inngår i den ordinære utdanningen, så må jeg si meg veldig fornøyd med å få delta på disse samlingene»