Personvern

Presse

Behandling av personopplysninger i VVS Norge AS

Når du bruker våre nettsider eller er i kontakt med oss vil VVS NORGE AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorforvi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Kontakt oss

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på følgende: 

Telefon: +47 415 95 900

Mail: personvern@vvsnorge.no

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

  • Ved henvendelser som kommer inn til oss lagres navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
  • Dersom du er i kontakt med oss vedrørende jobb, engasjements oppdrag, representasjon eller lignende, vil vi lagre kontaktinformasjonsom er relevant for dette. Det kan være  informasjon om bakgrunn, kompetanse, krav om godtgjørelse og annen informasjon som er relevant i tilknytning til oppdraget/søknaden.
  • Ved generell henvendelser til oss behøver vi din kontaktinformasjon for best mulig kunne bistå deg med det du lurer på. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesse avveining, hvor evt.overdragelse av personopplysninger til tredjeparter kan være hensiktsmessig for å ivareta våre forretningsmessige interesser.
  • Kontaktinformasjon for profesjonelle: 
    Vi lagrer informasjon for å kunne vurdere behov og kontakte deg igjen dersom vi ønsker å benytte dine tjenester på et senere tidspunkt. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesse avveining.​ type informasjon som vil lagres er: navn, kontakt informasjon ( mail og telefonnummer).

Utlevering og innhenting av personopplysninger og og fra andre

I noen tilfeller vil det være nødvendig å utlevere personopplysninger til leverandører av tjenester, f.eks. innen IT- og skytjenester. 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Samtidig kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett tildataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en e-post til personvern@vvsnorge.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig. Du vil måtte bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Tilbaketrekking av samtykke

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss ved å rette en henvendelse til personvern@vvsnorge.no

Klager​

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det som er beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, har du mulighet til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan dette kan gjøres på Datatilsynets nettsider:www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen som er oppgitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.