Vi måler kundetilfredshet

Det er viktig for VVS Norge Prosjekt og våre medlemmer å ha fornøyde kunder. Derfor måler vi tilfredsheten hos våre bedriftskunder, for å få innsikt og kunnskap i hvordan vi kan bli enda bedre. 

Sammen med Prognosesenteret sender vi ut undersøkelser til våre B2B-kunder på prosjekter som er gjennomført. Undersøkelsen bidrar til å identifisere de viktigste forbedringsområdene våre. 

Prognosesenteret måler kundetilfredsheten for store deler av boligbransjen i Norge og Sverige. Hver enkelt boligaktør får mulighet til å sammenligne egne resultater med bransjen totalt, for alle problemstillinger Prognosesenteret kartlegger i undersøkelsen. 

For på beste måte å forstå hva som påvirker tilfredsheten blant for våre kunder, måler vi hvilke forventninger kunden hadde før kjøpet, samt hvordan kunden opplever verdien, kvaliteten og servicen knyttet til kjøp av dine produkter og tjenester. Produkt- og servicekvalitet er i sin tur inndelt i forskjellige kategorier, for på denne måten å fange opp detaljert informasjon om hva som påvirker tilfredsheten. 

 

Prognosenteret - KTI måling - 850x560.png