Dette er VVS Norge

Om oss

VVS Norge ble etablert februar 2018 og er et norsk aksjeselskap og konsern hvis formål er å drive forretningsvirksomhet med hovedvekt på strømlinjeforming av faghandelsvirksomhet. Dette for å bedre konkurransekraften både på drifts-, kompetanse-, innkjøps-, og varestrømsiden for respektive datterselskaper/forretningsenheter i privat og proff markedet. VVS Norge eier i dag datterselskapene Comfort-Kjeden AS og Bademiljø AS, som begge har egne kjedekonsepter hhv Comfort og Bademilø. Kjedene driver faghandelsvirksomhet innen VVS, VA, ventilasjon og sprinkelarbeid.

Kjedekonseptene administreres, driftes og markedsføres av profilselskapene, og de ulike kjedekonseptene som til enhver tid måtte inngå i konsernet, skal drive i konkurranse med hverandre.

Bademiljø og Comfort med totalt ca.200 medlemmer og gjennom våre to kjeder har vi i dag ca 2000 rørleggere representert over hele Norge.

VVS Norge er til for våre medlemmer og kunder

I sammen med kjedeadministrasjonen skal VVS Norge ivareta sentrale fellesoppgaver på vegne av medlemmene. VVS Norge skal sikre konkurransekraft for våre medlemsbedrifter og rørleggere gjennom integrert partnerskap med grossister og leverandører for å oppnå bransjens beste betingelser. Vi skal være med å løfte faget i bransjen og være i front for å skape en ny og større struktur i VVS bransjen.

VVS Norge skal profesjonalisere samt sikre tydelighet i våre kjedekonsepter. Vi skal jobbe for at våre kjeder skaper den beste kundeopplevelsen for deres kunder. Våre kjeder skal tilby tjenester og produkter med kvalitet og trygghet.

VVS Norge er et medlemseidet selskap, det betyr at det er våre medlemmer som eier oss. Medeierskapet gir mulighet til å påvirke og til å ta del i overskuddet som skapes. Medlemsbedriftene er selvstendige juridiske enheter med eget organisasjonsnummer.

 

  • FORRETNINGSIDÈ


  • PERSONVERN