VVS Norge skal bli best på innkjøp, markedsutvikling og fagkompetanse for selvstendige rørleggerbedrifter med den beste lønnsomheten.