Intensjonsavtale om felles eierselskap mellom YC Rør AS og Amundrud VVS AS

Presse

YC_Amundrud_850x560.png

 

Publisert 27. april 2022

Intensjonsavtale om felles eierselskap mellom YC Rør AS og Amundrud VVS AS

YC Rør AS og Amundrud VVS AS planlegger å danne et felles rørleggerkonsern. Det nye konsernet vil samlet ha en omsetning på rundt 250 MNOK og ha 120 ansatte, og blir det største VVS konsernet på Innlandet. Selskapenes virksomheter er knyttet til både prosjekt- og privatmarkedet. Begge selskaper har i dag Innlandet som sitt hovedmarked med avdelinger i Elverum, Hamar, Trysil, Kirkenær, Flisa og Rena.

Selskapene har inngått en intensjonsavtale som innebærer at dagens eierverdier i de to rørleggerselskapene legges inn i et nytt morselskap. All virksomhet vil bli underlagt det nye morselskapet. Den operative driften vil bli videreført i YC Rør og Amundrud VVS som datterselskaper, og med dagens avdelinger. Dagens merkevarer og kjedetilknyting i hhv. Comfort og Bademiljø vil også bli ført videre.

Partene tar sikte på å inngå transaksjonsavtale 3. kvartal i 2022, og gjennomføre transaksjonen inneværende år.

YC Rør og Amundrud er to tradisjonsrike og solide selskaper, som både har vært konkurrenter og samarbeidspartnere over tid. Det er to likeverdige bedrifter, der begge har base på Elverum og med Innlandet som hovedmarked, og som nå planlegger å gå sammen. Bedriftene driver i dag en tilnærmet lik virksomhet innen VVS-tjenester og -produkter, og har samme type kunder, sier Atle Roaldstveit, en av eierne i YC Rør.

Begge selskaper har prestert bra over tid. Gjennom nye samarbeidsløsninger kan vi likevel få til enda mer. Til beste for eiere, ansatte, og våre kunder/samarbeidspartnere. Når bedriftene går bra, har vi samtidig «styringsfarten» til å velge løsninger, som vi sjøl tror på er de beste for framtida, sier Kjell Amundrud, daglig leder i Amundrud VVS.

Selskapenes eiere og ledelse har det siste halvåret arbeidet med grunnlaget for et tettere samarbeid, og vurdert potensialene og mulige løsninger. Vi har kommet såpass langt i prosessen, at vi er trygge på at vi vil komme i mål med en felles eierstruktur. YC Rør og Amundrud vurderer at vi kan oppnå mer gjennom et tettere og langsiktig samarbeid, enn å drive virksomhetene hver for seg som i dag. Gjennom å samordne strukturen, organiseringen og virksomhetene inn i en ny «helhet», vil vi bli sterkere og mer solide, sier Knut Sveen, styreleder YC Rør.

 

 

 

Tilbake til pressemeldinger