VVS Norge skal bygge konkurransekraft gjennom det grønne skiftet

Presse

Lyna Tran_Bærekraft 850x560.png

Publisert 5. juli 2021

Nylig ble Regjeringens strategi for en grønn, sirkulær økonomi lansert. Det å forlenge levetiden på bygg ble trukket frem som et viktig mål, og innebærer forventninger og krav som også berører VVS-bransjen.

– Som bransje må vi forberede oss på endringer – både drevet fra kundene og gjennom reguleringer fra myndighetene. Det vil innebære en rekke forretningsmuligheter, og VVS Norge ønsker å bidra i diskusjonen om smarte og bærekraftige løsninger innen rørfaget. Vi er i startfasen av et langsiktig arbeid der det handler om å jobbe sammen i hele verdikjeden for å bygge konkurransekraft, sier Lyna Tran, direktør for strategi og forretningsutvikling og som også leder arbeidet med bærekraft i VVS Norge i en pressemelding.

VVS Norge har prioritert å satse særlig på seks av FNs bærekraftsmål, deriblant å bidra til rent vann og sanitærforhold (mål nr 6), likestilling (mål nr 5) og ansvarlig forbruk og produksjon (mål nr 12). Særlig i sistnevnte vil sirkulær økonomi bli viktig, og bygg-, eiendom- og anleggsbransjen er pekt på som en næring med stort potensial som følge av stort materialforbruk og store mengder avfall. Også varehandelen er blitt trukket frem som et sentral i en sirkulær økonomi som bindeledd mellom produsenter og forbrukere.

– Vi har allerede medlemsbedrifter som er helt i front på bærekraft og som sammen med leverandørene leverer løsninger til noen av verdens mest energieffektive bygg. Innen prosjektmarkedet er det levert Breeam-bygg i ypperste klasse og høstet internasjonale anerkjennelse og priser. Også mot privatmarkedet lever det på en økende etterspørsel etter energieffektive og bærekraftige løsninger, sier Tran.

Samtidig er det potensialet for å gripe disse mulighetene enda bedre. Erlend Berg, administrerende direktør i VVS Norge Prosjekt, mener en av utfordringene er at det mangler et felles og tydelig rammeverk for hvordan kjeden og medlemsbedriftene skal jobbe med endringene.

– Vår rolle er å tilrettelegge slik at alle våre medlemsbedrifter er godt forberedt til å gripe mulighetene som det grønne skiftet innebærer, sier han.

Flere entreprenører stiller allerede i dag krav til bærekraft for å kunne delta i anbudsprosesser.

– Skal vi bli den foretrukne partneren i fremtiden på VVS, må vi allerede nå henge oss på det grønne skiftet. Medlemmer er tjent med at slike tema løftes og diskuteres sentralt fremfor at hver enkelt bedrift skal jobbe med det hver for seg. Dette er også fordelen med å ha en kjedetilknytning. Vi som kjede må hele tiden være i front og tilrettelegge slik at våre medlemmer kan vinne anbud. Dette er også den tilbakemeldingen vi får fra våre medlemmer. Samtidig er det viktig å påpeke at det er til syvende og sist den enkelte bedrift som skal konkurrere på prosjektene, sier Berg avslutningsvis i pressemeldingen.

Tilbake til pressemeldinger