Haaland Mo og Union VVS forener krefter

Presse

Haaland_850x560.png

Publisert 16. mars 2023

Denne pressemeldingen er sendt ut av Haaland Mo. 

To av regionens sterkeste fagmiljø innen VVS forener krefter, og fra og med 31.03.2023 kobler Union VVS og Haaland Mo Helgeland sammen. Vårt mål er intet mindre enn å bygge videre på det sterke tverrfaglige miljøet i Haaland Mo og sammen skape regionens råeste fagmiljø på VVS.

Sammenslåingen er et tydelig tegn på begge bedriftene sin tro på kraften i samarbeid og lokalt eierskap for å styrke og utvikle kompetansemiljøene på Helgeland. Union VVS og Haaland Mo er like ivrige etter å jobbe sammen for å levere solide og bærekraftige tekniske tjenester til kundene, for fremtiden gjør de det sammen i Haaland drakten.

Begge bedriftene er i dag sterkt etablert både i service og prosjektmarkedet, Union VVS innen rørtjenester og Haaland Mo som en tverrfaglig leverandør. Driveren for sammenslåingen ligger for Union VVS i et mål om å bli tverrfaglig, Haaland Mo ser på dette som en unik mulighet for å gjøre det sterke fagmiljøet de over år bygd opp enda mer robust. I tillegg vil Haaland med sammenslåingen også bli etablert i Sandnessjøen hvor Union VVS i dag har en egen avdeling.

Administrerende direktør i Haaland Remi Wågan er strålende fornøyd. Vi ser det som en sterk anerkjennelse av Haalands samlede kompetanse at Union VVS så til oss når de vurderte kandidater å bygge videre med, dette er vi stolte over. Vi har hatt en meget god prosess, og ser frem til å fortsette reisen sammen. Union VVS har over år vist seg som en solid bedrift med faglig dyktige ansatte og en god bedriftskultur. Vi gleder oss over at vi nå sammen skal fortsette reisen sier daglig leder i Haaland Mo, Lars M. Høgaas.

Lars Møgster, daglig leder i Union VVS er også meget fornøyd. Vi har fulgt Haaland Mo over år, og er imponert over det sterke tverrfaglige miljøet de har bygd opp stein for stein. Det at vi nå går sammen vil styrke kompetansen, samtidig er det viktig at det er en lokal aktør som ønsker å knytte sammen Helgeland. Vi gleder oss over å bli en del av dette, og sammen ta steg for steg videre sier Lars Møgster.

Fra og med 31.03.2023 er vi ett Haaland Mo, og så jobber vi mot innflytting i felles lokaler i +bygget fra og med juni.

 

Denne pressemeldingen er sendt ut av Haaland Mo, som er en medlemsbedrift i VVS Norge. For spørsmål, ta kontakt med:  

Remi Wågan
remi@haaland.no
Tlf. 906 25 554

Tilbake til pressemeldinger