Mangfold er nødvendig for å lykkes

Presse

Lyna Tran_VVS Norge_850x560.png

Publisert 8. mars 2022

Selv om flere kvinner oppdager de spennende mulighetene i rørleggeryrket, har vi en svært lang vei å gå før vi er i nærheten av likestilling. Som bransje har vi ikke råd til å gå glipp av alle talentene der ute, og vi har et felles ansvar om å gjøre noe med utfordringen. 

I 2021 var andelen oppnådde svennebrev i rørleggerfaget 3,8 prosent. Går vi ti år tilbake i tid lå andelen på stusslige 1,2 prosent. Det er gledelig å se den positive trenden. På den andre siden representerer denne endringen en årlig vekst på kun 0,26 prosentpoeng. I den veksttakten vil bransjen vår nå Likestillingsombudets anbefaling om tjue prosent kvinneandel først i år 2084.

Det må ikke være noen tvil om at vi er helt avhengige av at flere kvinner velger rørleggeryrket i tiden som kommer. Ifølge SSB vil rørbransjen trenge 4500 nye talenter frem mot 2035, hvorav et stort antall er nødt til å være kvinner. Her vil vi behøve alt ifra rørleggere og designere, til BIM-teknikere og ingeniører. I tillegg vil bærekraftskrav kreve en stadig større kunnskap om bærekraftig utvikling, design og prosjektering i bransjen. Også digitaliseringen vil føre til behov for ny og annen type kompetanse.

Forskning viser at bedrifter med solid mangfold presterer bedre enn sine konkurrenter. Ikke bare vil et økt mangfold bidra til å gi rørleggerbedrifter et bredere perspektiv, men det vil også øke den enkelte bedrifts forståelse av behov og utfordringer hos kunden.  

I VVS Norge tror vi på verdien av å prate om alle mulighetene som eksisterer i bransjen. Vi skal fortsette å fremsnakke servicerørleggeren og verdiene hen skaper, samtidig som at vi prater om alle de andre spennende yrkesmulighetene bransjen byr på. Og vi skal ansatte og løfte frem damer.  

VVS-bransjen anno 2022 er som vi vet en kraftig mannsdominert bransje. Det er vårt felles ansvar å gjøre noe med dette. Vi må alle sammen bidra til å gjøre rørfaget til et kvinneyrke – det starter med hvordan vi snakker til og inspirerer unge jenter på skolen. Ingeborg-nettverket har gjort en formidabel jobb med å fremme yrket for kommende kvinnelige rørleggerspirer. I samarbeid med dem, skal VVS Norge jobbe med konkrete tiltak og endre holdninger slik at vi møter behovet for en mer kjønnsbalansert bransje. 

Vi har ikke råd til å vente til år 2084. 

Lyna Tran, direktør strategi og forretningsutvikling i VVS Norge

Tilbake til pressemeldinger