Meire VVS Regnskap AS med stor suksess i oppstartsåret

Presse

Meire - 850x560.png

På bildet: Hjalmar Sæther, styreformann i Meire VVS Regnskap og økonomisjef i VVS Norge. Linda Svendsen, daglig leder Meire AS

Publisert 16. mai 2022

I 2021 ble Meire VVS Regnskap etablert i et partnerskap mellom den nasjonale rørleggerkjeden VVS Norge og den lokale regnskapsføreren Meire på Otta. Oppstarten har gått over enhver forventning for selskapet som ligger an til et positivt resultat i sitt første driftsår.  

Det overordnede målet med etableringen av Meire VVS Regnskap var å øke konkurransekraften til medeierbedrifter i VVS Norge. Siden etableringen har det nye regnskapsselskapet totalt fått 20 medeierbedrifter med 13 ulike tilhørende selskaper, herunder eiendoms-, holding- og investeringsselskaper, som kunder. Resultatet ser også lovende ut med et foreløpig driftsresultat på 143.000 kroner.

- I 2019 varslet vi i VVS Norge at vi skulle gå i brudd fra resten av bransjen. En del av denne strategien har vært kontinuerlig å vurdere ulike strukturelle alternativer for våre medeierbedrifter, der hovedmålet er å sørge for gode og effektive tjenester som er konkurransedyktige på både pris og kvalitet. Et resultat av denne satsningen er etableringen av vårt eget regnskapsselskap, Meire VVS Regnskap AS, sier Hjalmar Sæther, styreformann i Meire VVS Regnskap og økonomisjef i VVS Norge.

Det nye selskapet har allerede blitt tatt varmt imot av VVS Norges medeierbedrifter. 

- Ambisjonen til Meire VVS Regnskap er å tilby kvalitetsmessig bedre regnskapstjenester som drar nytte av den sterke bransjekunnskapen selskapet besitter. Mottagelsen av selskapet har vært veldig god! Vi ser nå at de gode tilbakemeldingene sprer seg blant våre medeierbedrifter, og at stadig flere ser verdien av å bruke denne tjeneste, sier Sæther.

Lokalsamfunnet på Otta, der både Meire og Meire VVS Regnskap er lokalisert, har også opplevd merverdi som følge av etableringen.

- Etableringen av det nye selskapet har bidratt til god verdiskapning for lokalsamfunnet. Sel kommune utfordres som mange kommuner av utflytting og nedleggelser av hjørnesteinsbedrifter. Meire er derfor takknemlige for samarbeidet med VVS Norge som har gitt muligheter til å skape flere arbeidsplasser, heve kompetansen lokalt og tilrettelegge for gode og bærekraftige lokalsamfunn, sier Ola Einar Krok, daglig leder Meire Regnskap VVS.

 

For mer informasjon:

Hjalmar Sæther, hjalmar.saether@vvsnorge.no  

 

Tilbake til pressemeldinger