Vellykket samling med 44 VVS Norge-lærlinger

Presse

VVS Norge lærlinger 850x480.png

Bildet: 44 dyktige lærlinger fra hele landet deltok på samlingen som besto av både faglig og sosialt opplegg. Det overordnede fokuset under samlingen handlet om rollen som rørlegger og faglig rådgiver.

Publisert 14. november 2022

Tidligere i høst deltok 44 dyktige VVS Norge-lærlinger på kjedens andre offisielle lærlingssamling.

Dette er en av de viktigste arenaene for å utveksle kompetanse, erfaringer og bygge nettverk.
 
Martine Kristiansen var en av lærlingene som deltok på samlingen. Til daglig jobber hun hos B&O Forberg på Råholt i Eidsvoll. Hun forteller engasjert om opplegget:
 
– Det er veldig fint og nyttig å ha en arena der vi kan treffe lærlinger fra andre bedrifter. På denne måten får vi en gyllen mulighet til å dele erfaringer og bygge samhold oss imellom. Når vi samtidig får lære noe som nødvendigvis ikke inngår i den ordinære utdanningen, må jeg si meg strålende fornøyd som deltaker på disse samlingene. 
 
44 dyktige lærlinger fra hele landet deltok på samlingen som besto av både faglig og sosialt opplegg. Det overordnede fokuset under samlingen handlet om rollen som rørlegger og faglig rådgiver.  
 
– Lærlingene har fått prøve seg på en rekke problemstillinger som vil møte dem i arbeidslivet. Blant annet hva som forventes av dem når de enten er på serviceoppdrag eller ute hos privatkunden. Vi har også diskutert kundens verdiopplevelse av et produkt eller en tjeneste, samt hvordan rørleggere kan bruke leverandørene desto bedre til å beskrive produktets kundeverdi, sier Sjur Kjos Sørensen, leder for VVS Norge Akademiet og organisasjonsutvikling i VVS Norge.
  
Den første lærlingssamlingen i regi av VVS Norge ble arrangert i fjor med stor suksess. Atferdsdrivere, motivasjon og kommunikasjon, samt et besøk på «Bygg Reis Deg under Norges Varemesse, var tema for den forrige samlingen.
 
– VVS Norge skal skape gode opplevelser for medeierbedriftens lærlinger. Vi ønsker at de skal oppleve det som ekstra verdifullt og spesielt å være VVS Norge-lærling. Derfor har vi skapt en arena der de kan utveksle kompetanse og erfaringer fra lærlingtiden – på tvers av både kjede- og geografisk tilhørighet, sier Sørensen, og legger til: 
 
– Fra første til andre lærlingssamling har vi gått fra 23 til 44 deltakere. Vi er allerede fullt i gang med å planlegge tema for neste samling – og håper at enda flere dyktige VVS Norge-lærlinger vil delta på samling nummer tre, avslutter Sørensen.

Tilbake til pressemeldinger