Tross usikkert marked ser utsiktene lyse ut for VVS-bransjen

Presse

Per Ivar Harila_850x560_.png

Artikkelen er hentet fra VVS-forum, publisert 25. januar 2023 

Bildet: Per Ivar Harila. Fotograf: Foto: Mestergruppen/CF-Wesenberg

Adm. direktør i VVS Norge, Per Ivar Harila, er usikker på markedet for 2023, og mener både byggebransjen og VVS-bransjen vil merke et strammere marked. – Men gode ordrereserver for mange rørleggerbedrifter peker i retning at 2023 blir et godt år allikevel. Men det kan være lurt å kutte kostnader og spisse konkurransen på de rette områdene, som for eksempel faglig kunnskap.

- VVS-bransjen preges av de samme faktorene som resten av byggebransjen, men VVS Norge er inne i en positiv trend, sier Per Ivar Harila til VVSforum.

Han forteller om medlemsvekst, og at deres verdiforslag for medlemmene er konkurransedyktig.
- Vår overordnede målsetning er at vi skal ha de mest lønnsomme og mest fornøyde medlemmene i bransjen, og dette jobber vi hver dag for å få til. 

Han legger til at kjedenes medlemmer er aktive i mange forskjellige kundesegment, og at det er noe forskjell i hvordan de enkelte kundesegmentene utvikler seg. 
- Det generelle bildet er dog at våre medlemmer er optimistiske og offensive i sitt marked, og har tro på at 2023 blir et bra år.

Litt av årsakene til medlemmenes optimisme, er at mange har svært gode ordrereserver langt inn i året. Harila legger til at det bestandig er krevende å se tre kvartaler frem i tid.

- Det er en forsinket virkning i markedet, så vi må regne med at også vår del av byggenæringen blir påvirket, selv om markedet ser lyst ut akkurat nå.

Harila sier også at det fortsatt er mye de kan gjøre for medlemsbedriftene. 
- Medlemmene våre har ikke opplevd noen markedssvikt foreløpig. Tvert i mot er det svært høy aktivitet akkurat nå for årstiden å være.

Forventet nedgang i byggebransjen
Det tegnes en del mørke skyer over byggebransjen om dagen og VVS Norge er en del av Mestergruppen som har nedbemannet allerede. 
- Det er fortsatt mye å gjøre i det utførende leddet, men vi må selvsagt forvente at den noe negative trenden i byggebransjen generelt, også vil påvirke oss. Det er viktig å være tydelig fokusert på kostnadssiden. Mens de variable kostnadene følger jobbene man har, kan de faste kostnadene fort bli for høye ved lav aktivitet.

VVS Norge har medlemsbedrifter som jobber med større prosjekt og andre som primært jobber inn mot privatmarkedet. 
- Det kan fort bli forskjeller i oppdragsmengden mellom disse markedene og utviklingen i de forskjellige kundesegmentene. Flere av våre største prosjektbedrifter har nylig vunnet store kontrakter, og har derfor mye spennende foran seg.

Vil forbedre kundereisen for å møte nye krav og økt digitalisering
VVS-bransjen skal ikke bare møte en fremtid preget av usikre tider og mindre oppdrag. Selv om dette forhåpentligvis er forbigående, er bransjen også midt opp i utfordringer som digitalisering, bærekraft og ombruk. 

For å henge med i utviklingen, er bransjen nødt til å klare å levere det myndigheter, byggherrer og entreprenører krever fremover. 

- På disse områdene ser vi at vi vil ha svært god nytte av å være en del av et større fellesskap gjennom Mestergruppens eierskap. Det er viktig at disse fokusområdene blir veldig tydelig løftet opp i vår bransje, og det skal vi i VVS Norge bidra sterkt til. Det dreier seg mye om å bidra til å spre kunnskap. Både Mestergruppen og VVS Norge har nå en klar ambisjon om å forbedre kundereisen, altså totalopplevelsen kundene har med byggebransjen gjennom alle kontaktpunkter, sier Harila.

- Vi har også satt oss klare bærekraftsmål og skal være en pådriver for byggebransjen. Vi vil gjerne bidra til at vi berger kloden vår.

Konkurransen fremover blir tøffere
Flere i VVS bransjen mener det nå er nødvendig å finne andre prisstrukturerer- og modeller for å være konkurransedyktige i det totale byggemarkedet. Harila mener man må tenke på flere forhold i dette bildet.
 
- Med tanke på konkurranse og prissetting, mener jeg det er viktig å huske på at Norge i denne sammenhengen er et langt land, og hvert marked er lokalt. Den lokale konkurransen skal fortsatt ha sitt lokale preg, samtidig som digitaliseringen bringer hele Norge tettere sammen.

Med bransjeglidning, tøffere konkurranse på en del synlige produktområder, kan man dessuten spørre seg om det er bærekraftig for rørleggerbedriftene på sikt. Er det mulig å konkurrere på varesalg, uten å til slutt bare bli montører?
- Uten gode konkurrenter blir ingen gode, og jeg er glad for at vi har mange gode konkurrenter som utfordrer oss. Jeg lover at den konkurransen er vi ikke redde for å ta. Vi har klare målsetninger om at våre medlemmer skal vinne markedsandeler lokalt, i alle kundesegmenter.

Harila sier at VVS Norge ønsker å bidra med systemstøtte som reduserer ressursbruken på det medlemmene driver med. 
- Vi har fokus sentralt på systemstøtte for medlemmene, og drifter gode ERP og kvalitetssystemer, samtidig som vi stadig søker etter nye og innovative løsninger.

Med tanke på hvordan små aktører best mulig kan konkurrere med de store kjedene, presiserer Harila at det er viktig å huske på de styrkene man faktisk har. 

- Én av våre styrker, er at vi kan tilby mer enn produkter. Vi har primært rørleggertjenester i bunnen og det er vår største styrke. 
Tilbake til pressemeldinger