Stor etterspørsel etter varmepumper hos medlemmene i Bademiljø og Comfort

Presse

Vidar Skoglund-850x560.png

Publisert 6. februar 2023

Fjorårets rekordhøye strømpriser bidro til at flere nordmenn fikk øynene opp for strømsparende tiltak, og spesielt for varmepumper. Rørleggerkjedene Bademiljø og Comfort melder om stor etterspørsel etter varmepumper hos sine medlemmer, og kjedene spår at dette behovet vil bli enda større i årene som kommer.

– Etterspørselen etter varmepumper begynte å ta seg opp i 2020, da det ble forbudt med oljefyring, men vi ser at det virkelig var økt pågang etter varmepumper da strømprisene økte i fjor. Nordmenn har blitt mer bevisste på strømsparende tiltak, og våre medlemmer har jobbet mye med konvertering til bergvarme og luft-til-vann varmepumper det siste året, sier Vidar Skoglund, administrerende direktør i Bademiljø og Comfort (VVS Norge RMB).

Bademiljø og Comfort leverer varmepumper både til privatboliger, hytter og næringsbygg.

– Før vi installerer varmepumpen er vi på befaring hos kunden for å kartlegge behovet, der vi blant annet ser på boligens størrelse, energibehovet og hva slags varme det er fra før av, alderen på huset, hvilke vinduer det er og hvor godt isolert det er. Så dimensjonerer vi størrelsen på varmepumpen basert på det behovet, sier Thomas Sæther, daglig leder hos Bademiljø Aarstad & Sønner.

Nye hus har mindre varmebehov enn eldre hus, noe som blir tatt med i betraktningen som rørleggerne gjør når de er ute på befaring. Rørleggerne kan også bore energibrønn i samarbeid med elektriker der det er nødvendig, slik at kundene får alt på ett sted. Selve installeringen av varmepumpen tar som oftest 4-6 dager.

– Mange av våre medlemmer har også varmepumpeanlegg i drift i sine butikker, slik at kundene kan komme innom å se hvordan det er. Det er også en fordel for kundene å få alt på ett sted, og våre rørleggerbedrifter har avtaler med lokale elektrikere slik at installasjonen gjøres på mest mulig effektiv måte for kundene, sier Skoglund.

 

Strømregningen blir halvert med varmepumpe

For en enebolig kan en varmepumpe gi en besparelse på opp mot 30.000 kroner i året, der bergvarme gir størst besparelser. Varmepumper med bergvarme har en levetid på 15-20 år, og gjennomsnittlig nedbetalingstid er fra 6-10 år. Luft-til-vann varmepumper og bergvarme kan også brukes til komfortkjøling på sommeren.

– Varmepumper krever lite vedlikehold, de er enkle å bruke og de bidrar til å spare strøm. Mange opplever at strømregningen blir halvert etter at de har skaffet seg varmepumpe, og vi tror dette behovet vil bli enda større i fremtiden når folk virkelig blir bevisst på fordelene varmepumper har og hvordan denne investeringen lønner seg, sier Sæther.

 

Tilbake til pressemeldinger