VVS Norge med stø kurs mot rekordår

Presse

Aksjonærsamling VVS Norge - Thorbjørn Theie og Tom Andersen 850x560.png

Publisert 12. november 2021

VVS Norge presenterte denne uken resultater så langt i år  en aksjonærsamling på Gardermoen. Tallene vitner om at det ligger an til et rekordår – med en kraftig økning i omsetning og overskudd. 

Denne uken inviterte VVS Norge medlemmer og aksjonærer til en etterlengtet fysisk samling på  Gardermoen. I tillegg til faglig påfyll og samtaler om strategi og planer, ble selskapets tall frem til utgangen av tredje kvartal presentert: En omsetningsvekst på ti prosent sammenlignet med samme periode i fjor, reduserte kostnader og tilhørende kraftig økning i driftsresultatet. 

- Vi er svært fornøyde med å melde at VVS Norge styrer mot sitt beste år noensinne. All honnør går til våre medlemsbedrifter som til stadighet knuser nye rekorder. Blant annet viser tallene at våre medlemmer har den sterkeste økningen i driftsresultat i bransjen. Vi ser en kraftig vekst i inntektene, samtidig som kostnadsnivå holder seg på linje med fjoråret, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge. 

Styreleder Tom Andersen og styret i VVS Norge er svært fornøyd med resultatene som er skapt:

- Det er bygget opp en solid egenkapital i VVS Norge, og det er utbetalt utbytte til eierbedriftene tre ganger siden oppstarten. Styret opplever at ledelsen har en fantastisk stå-på-vilje, innsikt og gjennomføringskraft, og vi jobber godt med dem om videreutvikling av VVS Norge slik at eierbedriftene alltid har de beste rammebetingelsene i bransjen. Det er mange vekst-initiativer som skal lanseres i 2022 og vi ser frem til nok et spennende år, sier Andersen.

Tallenes tale forteller om en solid vekst i topplinjen for VVS Norge sammenlignet med 2020. Dette skyldes positive avvik på bonusinntekter fra både grossister og leverandører. Samtidig viser tallene at VVS Norge har klart å holde kostnadene under budsjett. Hovedårsaken til dette er lavere driftskostnader i VVS Norge RMB og VVS Norge Prosjekt. Dermed tyder alt på at kjeden vil gå ut av 2021 med en kraftig vekst  bunnlinjen.  

- Det er nå tre år siden VVS Norge ble etablert. Vi varslet at vi skulle gå i brudd og bygge langsiktig konkurransekraft. Nå entrer vi neste fase der vi ligger i front. Vi opplever en organisasjon og med medlemsbedrifter som er godt rustet til å møte muligheter og utfordringene som ligger foran oss, der vi fremover vil få betalt for investeringer som er gjort i å styrke konkurransekraften, sier  Thorbjørn Theie.  

Innkjøpsbetingelsene er en annen faktor som ofte blir trukket frem som et av VVS Norges fremste konkurransefortrinn. 

- VVS Norge skal enkelt og greit ha de fremste innkjøpsbetingelsene i markedet. Dette kan vi si så sikkert at vi nå lanserer en innkjøpsbetingelsesgaranti – der vi garanterer nye medlemsbedrifter bedre betingelser enn de allerede har, sier Theie. 

 

Tilbake til pressemeldinger