VVS Norge inngår samarbeid med GambiaPartner

Presse

Gambiapartner og VVS Norge_850x560.pngPublisert 22. mars 2022

GambiaPartner har vært til stede i Gambia siden 2008. Arbeidet har bestått av å bygge opp yrkesfaglig utdanning i landet, og på denne måten gi gambiske ungdom muligheten til å bli rørleggere, elektrikere, snekkere og murere. Foreningen har også et eget program for å rekruttere jenter til yrkesfagene.

- Vår visjon med GambiaPartner er å bidra til å gi gambiere en bedre hverdag gjennom økt kvalitet på utdanning og tilgang på yrkesfaglig skolegang. I tillegg har vi også hatt flere prosjekter for å øke vanntilgangen i landet, der vi til nå har bygget fire vannanlegg. Vi er veldig fornøyde med å ha fått VVS Norge på laget. Deres unike bransjekunnskap kommer til å styrke vårt viktige arbeid i Gambia, sier Eyvind Mikkelsen, leder av GambiaPartner.

Vannmangel berører i dag mer enn en tredjedel av verdens befolkning. Den globale oppvarmingen risikerer å forverre dette ytterligere. Når verdens vanndag markeres 22.mars gjøres det for å øke kunnskap om denne sviktende vanntilgangen, samt understreke viktigheten av vann i våre liv. VVS Norge håper samarbeidet vil få positive ringvirkninger for lokalbefolkningen i Gambia.

GambiaPartner og VVS Norge(1)_850x560.png

- VVS Norge er utrolig stolte over å inngå et partnerskap med GambiaPartner. Når dagen i dag er årets vanndag, illustrerer det bare viktigheten av samarbeidet. Vi er trygge på at våre dyktige rørleggere vil bidra med god kompetanseoverføring til kommende gambiske rørleggerspirer. Sammen med GambiaPartner vil vi også bidra direkte inn mot å levere løsninger til ulike prosjekter. Eksempelvis vanningsløsninger for det lokale jordbruket, sier Lyna Tran, direktør strategi og forretningsutvikling i VVS Norge.


Det nylig inngåtte partnerskapet blir en viktig del av VVS Norges bærekraftstrategi og knytter seg tett opp mot FNs bærekraftsmål nummer seks – rent vann og gode sanitærforhold.
- Samarbeidet viser at vi gjør ord om til handling og styrker arbeidet vårt innen bærekraft og samfunnsansvar. Vi har veldig tro på den jobben GambiaPartner gjør og gleder oss til å bistå dem på veien videre, avslutter Tran

Tilbake til pressemeldinger