VVS Norge med sterke resultater i 2021

Presse

Thorbjørn Theie_850x560.png

Publisert 14.02.2022

De foreløpige tallene for 2021 vitner om et sterkt fjorår for VVS Norge. En solid vekst i topplinjen følges av en kraftig forbedring i bunnlinjen, i tillegg til hyggelig vekst i antallet eierbedrifter.

Sammenlignet med 2020, som for øvrig også var et godt år for VVS Norge, opplevde rørleggerkjeden en solid vekst i topplinjen i 2021. Veksten skyldes hovedsakelig positive avvik på bonusinntekter fra både grossister og leverandører. Dette resulterer i at kjeden går ut av 2021 med en kraftig forbedring av bunnlinjen og et følgelig høyere utbytte for eierbedriftene.

- Vi er svært fornøyde med årsresultatet. Nå presenteres jo de endelige tallene på generalforsamlingen i april, men foreløpige beregninger vitner om en vesentlig resultatmessig fremgang. All honnør til våre eierbedrifter som til stadighet knuser nye rekorder, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge.

Eierbedrifter ble det også flere av i 2021. Det har blant annet vært en meget hyggelig vekst i VVS Norge Prosjekt– et konsept lansert nyåret 2021 rettet mot rørleggerbedrifter som har fokus på prosjektmarkedet. VVS Norge Prosjekts tilførte omsetning til kjeden anslås til 300 millioner kroner i 2021 og 60 millioner kroner så langt i 2022.

- Det er nå fire år siden vi etablerte VVS Norge og varslet at vi skulle gå i brudd. Målet var å bygge langsiktig konkurransekraft ved å være rørleggerens førstevalg. På veien har vi gjennomført en rekke  strategiske grep og investeringer for å styrke vår samlede konkurransekraft. Disse investeringene begynner vi nå å høste resultatene av, noe de hyggelige tallene for 2020 og 2021 bekrefter, sier Theie.

I november ble det også gjennomført en vellykket eiersamling.

- Samlingen viste oss den gode stemningen som eksisterer blant våre medlemmer og eierbedrifter. Vi fikk også gode tilbakemeldinger på kjedekontoret og den verdien vi har levert. Her står våre fantastiske ansatte på hver eneste dag med sin unike bransjeinnsikt og gjennomføringskraft, sier Theie.

- Selv om vi har levert sterke resultater siden etableringen har vi ingen planer om å hvile på laurbærene. VVS Norge skal være en fremoverlent kjede som utvikler seg i takt med markedet. Vår ambisjon er å videreutvikle kjeden slik at våre eierbedrifter har de beste rammebetingelsene i bransje – også utover innkjøp. Det er mange spennende vekstinitiativer som skal lanseres i det som kommer til å bli et meget spennende år for VVS Norge, avslutter Theie.

Tilbake til pressemeldinger