VVS Norge vurderer partnerskap med Mestergruppen

Presse

VVS Norge eiermøte (1)- 850x560.png

Publisert 7. april 2022

I et møte med eierbedriftene i VVS Norge presenterte Mestergruppen sitt tilbud om et mulig strategisk partnerskap, der VVS Norge vil inngå i en større sammenslutning bestående av frittstående medlemsbedrifter hos ledende aktører innen bygg og anlegg. 

Planene innebærer at dagens eierbedrifter i VVS Norge vil tilbys aksjer i Mestergruppens virksomhet, i tillegg til et kontantutbytte. Dersom en slik plan får tilstrekkelig flertall i VVS Norges generalforsamling, vil selskapet jobbe sammen med Mestergruppens frittstående medlemsbedrifter innen bygg og anlegg. Et strategisk partnerskap med Mestergruppen kan være et godt valg for å sikre konkurransekraften til VVS Norges eierbedrifter i fremtiden, mener styreleder Tom Andersen. 

- Vi varslet ved etableringen av VVS Norge at vi skulle gå i brudd og bygge langsiktig konkurransekraft ved å være rørleggerens førstevalg. I løpet av få år har vi skapt betydelige verdier. Våre medlemsbedrifter har også levert en sterk resultatutvikling de siste årene. Samtidig har vi gjort omfattende investeringer i organisasjonen, digitalisering, kompetansebygging, sortiment og samarbeidspartnere. Dette gjør oss godt rigget for videre vekst, og det er veldig spennende at en offensiv, industriell aktør  som Mestergruppen ser det fremtidige potensialet i det vi har skapt og ønsker oss med i et strategisk partnerskap. Det var meget god stemning i eiermøtet der planene ble presentert, sier Andersen, og legger til:

- Konkurransesituasjonen i markedet tilspisser seg. Vi ser en stadig voksende trend på konsolidering og oppkjøp i bygg og anleggsbransjen. Samtidig ser vi at samfunnet, bransjen og kundenes handlemønster er i endring. Styret har gjort flere vurderinger om hvilke muligheter som vil gi VVS Norge raskest vei til vekst. Interne analyser og vurderinger viser at partnerskaptilbudet fra Mestergruppen  vil gi betydelige muligheter for å skape ytterligere vekst og gjennom dette ytterligere styrke konkurranseposisjonen til våre medlemsbedrifter i Comfort, Bademiljø, VVS Norge Prosjekt og VVS Norge Partner. Partnerskapet vil ikke medføre noe endringer for den enkelte rørleggerbedrift. Driften av VVS Norge vil videreføres i sin helhet videre i Mestergruppen. 

Hvilken pris som legges til grunn for overføringen av aksjer vil avhenge av akseptgrad og årsresultatet for VVS Norge. VVS Norges eierbedrifter skal ta den endelige beslutningen på generalforsamlingen den 29. april 2022. Partnerskapet blir en realitet dersom det oppnås en tilfredsstillende akseptgrad. Trolig kreves det også en aksept fra konkurransemyndighetene.

 

VVS Norge eiermøte - 850x560.png

 

Tilbake til pressemeldinger