samfunnsansvar.png

Vårt samfunnsansvar

Vi skal ha fokus på en lønnsom og bærekraftig verdikjede og samtidig redusere vårt klima og miljøavtrykk. Vi skal styrke og sikre kvalitet i faget og tilrettelegge for et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom bl.a økt fokus på å rekruttere kvinner og lærlinger inn i bransjen.

kunder.png

Våre kunder

Vi skal skape en sømløs og unik kundeopplevelse i alle kanaler. Vi skal begeistre og inspirere våre kunder med faglig kompetanse og med kvalitet i tjenester og produkter.

eiere_medlemmer.png

Våre eiere og medlemmer

Vi skal skape verdi og konkurransekraft for våre eiere og medlemmer gjennom attraktive og fremtidsrettede kjedekonsepter og markedets beste betingelser.

forretningsprosess.png

Våre forretningsprosesser

Vi skal skape konkurransefortrinn og fremme lønnsomhet i hele verdikjeden gjennom strategisk partnerskap og kontinuerlig forbedring av våre forretningsprosesser.

verdier.png

Våre verdier, kultur og mennesker

Vi skal skape en attraktiv arbeidsplass gjennom å fokusere på kontinuerlig utvikling av kompetanse for fremtiden og med en organisasjonskultur som alltid er på jakt etter forbedringer.

VVS Norge skal være rørleggerens førstevalg.